Tổng đại lý PRUDENTIaL BA ĐÌNH

BẢO KIM NGÂN
TỔNG ĐẠI LÝ PRUDENTIAL BA ĐÌNH
BẢO KIM NGÂN
VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH MTV Bảo Kim Ngân được thành lập vào 23/10/2010 và trở thành tổng đại lý thứ 29 của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp liên tục đạt được những thành tích ấn tượng. Trong ba năm từ năm 2016 - 2018, doanh nghiệp đạt danh hiệu tổng đại lý hạng Bạch Kim và đạt top 30/258 tổng đại lý trên toàn quốc. Năm 2018 có sự tăng trưởng vượt bậc, tổng doanh thu đạt hơn 26 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 5,7 tỷ, tăng hơn 176% so với năm 2017.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Số lượng tư vấn viên hiện tại: 537 (2019). Với số lượng tư vấn viên tương đối lớn và tỉ lệ hoạt động cao (408/ 537), Prudential Ba Đình đang có đội ngũ tư vấn viên ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển mở rộng kinh doanh.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Nhân sự cấp quản lý
đội ngũ đại lý cấp cao