Tổng đại lý PRUDENTIaL BA ĐÌNH

BẢO KIM NGÂN

Giải quyết quyền lợi Bảo hiểm

Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng và tiện lợi

BA BƯỚC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Quý khách gửi yêu cầu Giải quyết quyền lợi Bảo hiểm qua một trong các kênh sau:

 • Zalo
 • Cổng thông tin Khách hàng PRUonline ➢ Văn phòng Prudential toàn quốc

Thời gian xử lý: 1 ngày làm việc

Ngay khi nhận được thông tin đăng ký, bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra thông tin và đối chiếu chứng từ.

 • Trường hợp chứng từ hợp lệ: Prudential sẽ chuyển chứng từ tới bộ phận thẩm định
 • Trường hợp chứng từ chưa hợp lệ: Prudential sẽ thông báo và hướng dẫn Quý khách nộp bổ
  sung hồ sơ.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Prudential thẩm định dựa trên thông tin đăng ký và hồ sơ, chứng từ Quý khách cung cấp. Trường hợp cần
bổ sung thông tin, Prudential sẽ gửi thư báo và tin nhắn yêu cầu Quý khách bổ sung.
Thời gian thẩm định:

 • 3 ngày làm việc đối với Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
 • 5 ngày làm việc đối với các quyền lợi: Tử vong, Thương tật Toàn bộ và vĩnh viễn, Bệnh hiểm
  nghèo.
  Lưu ý: Thời gian thẩm định không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và không bao gồm thời gian chờ Khách hàng bổ sung thông tin, hay Prudential hỗ trợ thu thập thông tin.

Bước 3: Thông báo kết quả

Prudential sẽ gửi kết quả thẩm định tới Quý khách đồng thời qua các kênh:

 • ZALO (trong trường hợp Quý khách gửi yêu cầu qua ZALO)
 • PRUonline (trong trường hợp Quý khách gửi yêu cầu qua PRUonline) ➢ SMS
 • Email
 • Thư báo

Thời gian thông báo

 • 1 ngày: đối với các kênh ZALO, PRUonline, SMS và Email ➢ 5-7 ngày: đối với thư báo

 

Các kênh Nộp Yêu cầu Giải quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm:

 • Giải quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm qua Zalo
 • Giải quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm qua PRUonline:
 • Giải quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm tại Văn phòng Tổng đại lý

Bảo lãnh viện phí:

Hỗ trợ kịp thời giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính khi nhập viện điều trị

Giải quyết quyền lợi trong vòng 30 phút.

Tại Prudential, chúng tôi thực hiện việc thanh toán quyền lợi bảo hiểm lên đến 100 triệu đồng tại mạng lưới hơn 200 Trung tâm Phục vụ Khách hàng trong thời gian 30 phút.

 

Lưu ý: Tất cả các đặc tính và quyền lợi BH của sp được liệt kê tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do BTC phê duyệt.

Mục lục

LIÊN HỆ TƯ VẤN