Tổng đại lý PRUDENTIaL BA ĐÌNH

BẢO KIM NGÂN

PRUSMS – Dịch vụ Truy vấn thông tin Hợp đồng bảo hiểm

Kể từ ngày khai trương Dịch vụ Truy vấn thông tin Hợp đồng bảo hiểm qua tin nhắn Điện thoại di động (SMS – 8099) 06/07/2009 đến nay, đã có rất nhiều khách hàng đăng ký sử dụng. Prudential xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Quý khách hàng.

Nhằm đáp lại sự tín nhiệm và yêu cầu của đại đa số khách hàng, tất cả khách hàng có đăng ký số điện thoại di động với Prudential đều có thể sử dụng dịch vụ này. Nếu Quý khách đã đăng ký số điện thoại với Prudential, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để đăng ký dịch vụ PRUSMS

Soạn tin nhắn theo cú pháp PRUD_NT, gửi 8099 (“_” là khoảng trắng)

Trường hợp số điện thoại của Quý khách chưa được đăng ký, vui lòng liên hệ Văn phòng Tổng Đại lý Prudential gần nhất hoặc gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1 247 để được hỗ trợ.

Tiện ích của PRUSMS:

  • Tiện Ích 1:
    Theo định kỳ, quý khách sẽ được Prudential cập nhật về tình trạng hợp đồng bảo hiểm của mình (phí bảo hiểm đến hạn, tình trạng hợp đồng…) cũng như các sản phẩm mới/ chương trình ưu đãi… hoàn toàn miễn phí. Như vậy, Quý khách có thể biết thông tin về hợp đồng của mình, ngay khi có giao dịch phát sinh mà không còn phải đợi nhận được thông tin bằng thư gửi qua đường bưu điện
  • Tiện Ích 2:
    Quý khách nhắn tin theo mẫu cú pháp dưới đây và gửi về số 8099 để có được thông tin về hợp đồng bảo hiểm như kỳ phí đến hạn, kết quả giải quyết quyền lợi bảo hiểm v.v… (1,000VND/ tin nhắn).

Cú pháp tin nhắn

Lưu ý:

  • [ _ ] là khoảng trắng
  • Tin nhắn chỉ có hiệu lực khi Quý khách dùng số điện thoại di động đã cập nhật với Prudential để nhắn tin và đã đăng ký dịch vụ PRUSMS theo cú pháp PRUD NT
  • Prudential sẽ gửi SMS để trả lời Quý khách.
Nội dung Ví dụ tin nhắn
Truy vấn thông tin hợp đồng bảo hiểm
Xem thông tin đại lý đang phục vụ hợp đồng PRUD_DL_Số hợp đồng

Ví dụ: PRUD DL 71234567 gửi 8099

Xem tình trạng hồ sơ PRUD_HS_ Số hợp đồng

Ví dụ: PRUD HS 71234567 gửi 8099

Xem tình trạng hợp đồng PRUD_HD_ Số hợp đồng

Ví dụ: PRUD HD 71234567 gửi 8099

Xem thông tin giải quyết quyền lợi bảo hiểm PRUD_CL_ Số hợp đồng

Ví dụ: PRUD CL 71234567 gửi 8099

Đăng ký đổi số điện thoại mới PRUD_DD_Số điện thoại di động mới

Ví dụ: PRUD DD 01234567890 gửi 8099

Đăng ký địa chỉ email PRUD_EMAIL_ Số hợp đồng_Địa chỉ email

Ví dụ: PRUD EMAIL 71234567 abcde@yahoo.com gửi 8099

Đăng ký / Tạm ngưng và Trợ giúp sử dụng
Tạm ngưng sử dụng dịch vụ PRUSMS PRUD_HT

Ví dụ: PRUD HT gửi 8099

Đăng ký sử dụng lại dịch vụ PRUSMS PRUD_NT

Ví dụ: PRUD NT gửi 8099

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ PRUSMS PRUD_TROGIUP

Ví dụ: PRUD TROGIUP gửi 8099

 

Lưu ý: Tất cả các đặc tính và quyền lợi BH của sp được liệt kê tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do BTC phê duyệt.

Mục lục

LIÊN HỆ TƯ VẤN